กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)

นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง และดินแดนแห่งกังหันลม อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล(Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คน ในยุคมืดของยุโรป Dark ages พื้นที่ที่เป็นอัมสเตอร์ดัมปัจจุบันนี้อดีตยังเป็นเพียงที่ว่างเปล่า ลุ่มหนองน้ำ ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ชนชาวดัชต์เป็นผู้พลิกพื้นผืนดินให้กลายเป็นบ้านเมืองแห่งแรกขึ้นในต้นศตวรรษที่ 13 จนกลายมาเป็นเมืองแห่งพ่อค้าวาณิชที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อัมสเตอร์ดัมตั้งขึ้นในที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ IJ และ Amstel ชื่อเมืองจึงมาจากคำว่า Amstel+dam เป็น Amsterdam ปัจจุบัน Amsterdam เป็นเมืองหลวงของ provincie Noord-Holland และเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ อัสเตอร์ดัมมีคลองถึง 165 คลอง ทำให้จำนวนสะพานมีมากถึงถึง 1281 สะพาน แถมยังมีบ้านเรือที่ลงทะเบียนถูกต้องไว้ถึง 2500 หลัง บ้านเรือเหล่านี้มีไฟฟ้า น้ำประปาและแก๊สใช้เหมือนกับบ้านบนบกทั่วไป ในศตวรรษที่ 13 มีการสร้างเขื่อนขึ้นกั้นน้ำในที่ที่เป็นจตุรัส  Dam square  Damrak จึงเป็นจุดเริ่มต้นของท่าเรืออัมสเตอร์ดัม ในยุคนั้นการค้าเบียร์เป็นชื่อเสียงของอัมสเตอร์ดัม โดยการค้าส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อไปยัง Hamburg  เพื่อการขายต่อไปยังเขตยุโรปตะวันออก  ในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 อัมสเตอร์ดัมกลายมาเป็นเมืองท่าเรือที่รุ่งเรืองและมีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งในตอนเหนือของยุโรป ส่วนในช่วงสงครามสเปน มีพ่อค้า Antwerpen อพยพมาอยู่ในอัมสเตอร์ดัมมากมาย พร้อมกับยิวชาวโปรตุเกส เป็นการช่วยสนับสนุนการค้าขายและการขยายเมืองวาณิชของเนเธอร์แลนด์ในช่วงยุคทอง จากนั้นอัมสเตอร์ดัมก็ยัง เจริญต่อมาไม่หยุดในยุคปฏิวัติอุสตสาหกรรม จนถึงปัจจุบันนี้ครับ

"กรุงอัมสเตอร์ดัม" ประเทศเนเธอร์แลนด์ มุมมองอย่างที่นกเห็น.
“กรุงอัมสเตอร์ดัม” ประเทศเนเธอร์แลนด์ มุมมองอย่างที่นกเห็น.
คลองในอัมสเตอร์ดัมกลายเป็นลานสเก็ตน้ำแข็ง
คลองในอัมสเตอร์ดัมกลายเป็นลานเก็ตน้ำแข็ง
กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
ในยามเย็น งดงามขนาดนี้!!
กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในยามเย็น งดงามขนาดนี้!!
สถานีรถไฟกรุงอัมสเตอร์ดัม ก่อสร้างบนเกาะเทียมในรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค แล้วเสร็จในปี 1889 (fodors)
สถานีรถไฟกรุงอัมสเตอร์ดัม ก่อสร้างบนเกาะเทียมในรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค แล้วเสร็จในปี 1889 (fodors)